עברית English

תחום ייעוץ הנדסי

תחום ייעוץ הנדסי – חברת גורן לחקלאי מתמחה במתן פתרונות הנדסיים ובייעוץ לתחום הגלגלים למיכון חקלאי. מציאת פתרונות זמינים תוך רגישות למחיר ואמינות מחייבת נסיון רב, היכרות עם השוק ובסיס –ידע טכני נרחב. כל אלו באים לידי ביטוי בייעוץ ההנדסי לבנייה עצמית של עגלות ונגררים, התאמת גלגלים לצרכים מיוחדים כמו גידולי שורה באדמות כבדות, שינויים והתאמות בחישוקים (ג'אנטים) וטבורי גלגל (נאבות), בדיקת יחסי העברה והתאמת צמיגים בגודל תקני לטרקטורים 4X4 ועוד, תוך התחשבות בצרכים הייעודיים כגון סוגי האדמה, אפקט דחיסת הקרקע, יעילות גרירה מיטבית במינימום החלקות, סוג הגידול, סוגי העיבודים וכו'. לאור הנסיון הרב אשר נצבר בחברה משמשים אנשי גורן לחקלאי כיועצים לחברות ואירגונים בתחום פיתוח צמיגים וטכנולוגיות עתירות ידע וכן מומלצים ע"י מדריכי משרד החקלאות כמקור מוסמך ומהימן לתחום הגלגלים החקלאיים.

< < חזרה לשירותים > >