עברית English

עסקאות ומסחר

תחום עיסקאות ומסחר - חברת גורן לחקלאי מבססת את מעמדה ברחבי העולם כספק פתרונות "תפורים ע"פ מידה" לענף הגלגלים לחקלאות. החברה מאתרת צרכים יחודיים ומתווכת בין ספקים בעלי מלאי רווי לשווקים בהם קיימת דרישה למוצרים אלו. לרוב נמכרים מוצרים מוגמרים כאשר רכיבי המוצר מיובאים לארץ ממקורות שונים, מורכבים יחד, נבדקים ומיוצאים לשוק היעד. כמו-כן מבצעת החברה עסקאות רכישה תוך ניצול הזדמנויות של "היפטרות" ספקים ממלאי או פערים בשערי מטבע בשוק העולמי וכו'.

< < חזרה לשירותים> >