עברית English

שירותים

גורן לחקלאי משמש צומת מרכזי לגלגלים חקלאיים בישראל. ייחודה של החברה הוא יכולת מוכחת ורבת שנים לספק "חליפת פתרונות" ברי יישום לצרכים משתנים, עבור קהל לקוחות מגוון ביותר. יכולת זו מושתתת על שני עקרונות מנחים:


בסיס-ידע טכנולוגי הניזון מהיכרות מעמיקה עם השוק על כל שחקניו ותהליך מובנה של התעדכנות והתחדשות.

שירות מקיף ומקצועי המתבסס על הבנת צרכים עמוקה ומערכת יחסים עניפה בין לקוחות -לספקים / יצרנים - לצרכנים.תחום ייבוא –משרת את הפעילות השוטפת, וכן מציע שירותי ייבוא פרטניים לפי דרישה. החברה מחזיקה ברשיון ייבוא מאושר משרד התחבורה לתחום החקלאות.

תחום עיסקאות ומסחר - מספק פתרונות "תפורים ע"פ מידה" לענף הגלגלים לחקלאות וביצוע עסקאות רכישת מלאים.

תחום שיווק ומכירה – אספקת צמיגים וגלגלים למוסכים, ארגוני גד"ש, אגודות חקלאיות ופרטיים.

שירותי פנצ'ריה וחנות – אספקת שירותים לאיזור הנגב המערבי, שירותי תיקון תקרים, החלפה ומכירת חישוקים (ג'אנטים), וטבורי גלגל (נאבות).

תחום ייעוץ הנדסי –מתן פתרונות הנדסיים לתחום הגלגלים למיכון החקלאי, ומומלצים ע"י מדריכי משרד החקלאות כמקור מוסמך ומהימן לתחום הגלגלים החקלאיים.